Zo werkt Albeda Zorgcontract met deKennistoetsenbank

Over het antwoord op de vraag waarom Claasje van den Hoogen, onderwijsleider bij Albeda Zorgcontract, kiest voor samenwerking met deKennistoetsenbank hoeft ze niet lang na te denken:

“Toen ik ze gezien had kwam ik al snel tot de conclusie dat deze toetsen passen bij onze kijk op onderwijs en goed aansluiten op de ontwikkelingen in de zorg. Je krijgt toetsen waar je variatie in kunt aanbrengen. Je kunt ze attractiever maken door er beeldend materiaal aan toe te voegen. Je kunt inzichten en vaardigheden aan de orde stellen die niet in woorden te vangen zijn met illustraties en filmpjes. En je kunt de toetsen eenvoudig actualiseren. Inmiddels hebben we zelf toetsen gemaakt voor de vervolgopleiding IC-verpleegkundige en die hebben we ondergebracht in het systeem van deKennistoetsenbank. Ook dat werkt prima.”

Zie je meer voordelen?
“Ja, je gaat objectiever te werk omdat de toetsen landelijk gevalideerd zijn en de kwaliteit gewaarborgd is. Je kunt ze niet alleen inzetten als leermethodiek, dus als oefenmateriaal, maar ook summatief. Bij bepaalde opleidingen gebruiken we ze bij de examinering. Bijkomend voordeel is dat het systeem veel tijd bespaart doordat je niet hoeft na te kijken. Dat stimuleert niet alleen mijn enthousiasme als zakelijk leider, die op de tijdbesteding moet letten, maar ook dat van de docenten. Zelf heb ik ook weleens zo’n toets gedaan en ik snap dus wel waarom studenten er zo positief over zijn.”

Heb je actief gezocht naar digitale toetsen?
“Nee, dat is min of meer toevallig gegaan. We hadden namelijk al een digitaal toetssysteem. Maar daar waren we niet helemaal tevreden over. De toetsen waren wat achterhaald. In mijn vorige baan heb ik zelf digitale toetsen gemaakt, dus ik weet waarover ik praat. Het bleek dat een aantal reguliere opleidingen bij Albeda al met deKennistoetsenbank werkt en ik sprak een van onze docenten die goede ervaring had met deze toetsen. Toevallig belde vervolgens Wil de Groot-Bolluijt van deKennistoetsenbank. Het gesprek met haar maakte me nieuwsgierig. Zo is ’t gegaan.”

Waar gebruiken jullie de toetsen nog meer voor?
“Samen met een detacheerder in o.a. de zorg proberen we tegemoet te komen aan de vervangingsbehoefte bij instellingen voor verpleeghuis-, thuis- en gehandicaptenzorg. De detacheerder werft studenten medische en paramedische studies die zich willen kwalificeren voor een bijbaan. Wij leiden ze zo op dat ze de benodigde theorie en de praktische vaardigheden onder de knie krijgen. Maar alle kandidaten krijgen eerst een toets van deKennistoetsenbank voorgelegd. Daarmee wordt snel duidelijk of het nodig is om ze verder op te leiden.”

Claasje geeft leiding aan een team van 31 zelfstandige professionals die kwalitatief hoogwaardig contractonderwijs verzorgen voor vervolgopleidingen Verpleegkundige, Verzorgende en Facilitaire dienstverlening. Zij spannen zich in om het opleiden zo dicht mogelijk bij de werkplek te brengen.

“Voor ons vervolgonderwijs, legt Claasje uit, is de werkpraktijk leidend. Het is erop gericht samen met ziekenhuizen, zorg- en thuiszorginstellingen de competenties van hun zorgprofessionals te optimaliseren en de zorg te verbeteren. Jaarlijks leiden we zo’n 3000 studenten op. Dat doen we met een scholingsprogramma dat ruim 200 leeractiviteiten omvat. Daarbij moet je denken aan opleidingen van anderhalf jaar tot workshops van één dag en alles wat daartussen zit. Je begrijpt natuurlijk wel dat we bij zo’n uitgebreid scholingsaanbod veel plezier hebben van het toetsinstrumentarium dat deKennistoetsenbank ons biedt.”

Terug naar overzicht