Zo kiest ROC Friese Poort het examen voor Onderwijsassistent Muziek

“Ons domein Beeld, Kunst en Creatie had behoefte aan een examen voor de opleiding Onderwijsassistent Muziek. In de praktijk blijken studenten, die afgestudeerd zijn als Onderwijsassistent Muziek, vooral door te stromen naar het hbo en het conservatorium. De studenten die aan de slag gaan als onderwijsassistent zijn bovendien aantrekkelijker voor de basisscholen, dankzij hun specialisatie in muziek,” zegt Bonnie Plas-Koopmans. Zij is onderwijskundige bij de dienst Onderwijs en Kwaliteit van ROC Friese Poort vestiging Drachten.

Zelf examens maken of inkopen?

Bonnie ondersteunt verschillende onderwijsteams en maakt deel uit van de examencommissie. “Dat brengt veel variatie in het werk met zich mee en dat vind ik fijn. Nu geldt bij ons dat we alleen zelf examens maken als er geen geschikt examen te koop is. Overigens zie ik best de voordelen van zelf examens maken. Het is leuk en uitdagend werk. En bij bepaalde kant-en-klare examens zie ik ook nog weleens dingen die beter kunnen. Maar inkoop heeft de voorkeur, dus zijn we gaan kijken bij de relevante examenleveranciers. We hebben hun examens naast elkaar gelegd en ons afgevraagd welk examen voldoet aan de wettelijke kaders en past het best bij onze manier van opleiden en examineren?

Hoe zat het keuzeproces in elkaar?

“Nadat de leveranciers hun examens hadden gepresenteerd heb ik samen met de docent de inhoud onder de loep genomen. Dan komen de details aan de orde. Hoe leesbaar en begrijpelijk is het voor de student? Hoe is de onafhankelijkheid geborgd? Kan het werkveld er goed mee werken? In ons keuzeproces werd duidelijk op welke punten het examen van Prove2Move zich positief onderscheidt. Het examen is compact. De opdrachten sluiten goed aan op onze manier van examineren. De criteria zijn scherp geformuleerd en toegespitst op wat je als beoordelaar te doen staat. Daarnaast waren wij gecharmeerd van het beoordelingsformulier met de icoontjes voor wat wil ik horen?, wat wil ik zien? en wat wil ik lezen? Kortom, we waren overtuigd van de inhoudelijke kwaliteit en de praktische uitvoerbaarheid.”

Was de kous daarmee af?

“Nee, zo gemakkelijk gaat dat niet. Wij hebben voldoende veiligheden ingebouwd voordat we een nieuw examen in gebruik nemen. Op basis van onze analyse hebben we een positief advies uitgebracht aan het domein Beeld, Kunst en Creatie. Het domein nam dat advies over en legde het voor aan het College van Bestuur. Nadat het College van Bestuur als eindverantwoordelijke de inkoop heeft bekrachtigd wordt het examen voorgelegd aan de vaststellingscommissie van het domein. Deze commissie, een andere onderwijskundige en een aantal docenten controleren het examen nogmaals en stellen het vast. De studenten van de opleiding Onderwijsassistent Muziek, die in 2016 zijn ingestroomd, worden aan de hand van het examen van Prove2Move beoordeeld. Ik heb daar alle vertrouwen in.”