Trudy Vos

“Bij uitstekend onderwijs horen uitstekende examens”

Trudy Vos: “De lat ligt hoog”
“Natuurlijk doet het mij goed dat we als ROC van Twente zo hoog scoren. Al realiseer ik me dat we daarmee voortbouwen op het fundament van mijn voorgangers. Maar daarmee ligt de lat in alle opzichten hoog. We moeten nog heel wat werk verzetten om die plek te behouden of, nog beter, hoger op te klimmen. Dat lukt alleen als onze studenten toponderwijs kunnen afsluiten met een topexamen.”

“Uitstekend onderwijs gaat voor alles en uitstekende examens zijn daarbij onmisbaar”, zegt Trudy Vos, sinds mei 2016 lid van het College van Bestuur van ROC van Twente. We spreken haar kort nadat de MBO Keuzegids ROC van Twente een verrassend hoge plaats heeft gegeven in de ranking van het middelbaar beroepsonderwijs. Het wordt een opgewekt gesprek, zoveel is duidelijk.

Goed voorbeeld

Trudy: “Tot mijn genoegen kreeg ik Prove2Move in mijn takenpakket. Mooi om te ontdekken dat we in ons ROC zo’n succesvolle examenleverancier hebben, waar energiek en met plezier wordt gewerkt. Een club die uitstekend anticipeert op de ontwikkelingen in het onderwijs voor gezondheidszorg en welzijn. Kijk maar hoe gedreven Prove2Move nu weer de uitdaging oppakt die de examens voor de keuzedelen bieden. Prove2Move bewijst wat je kunt bereiken door samen te werken met andere ROC’s. En dat je daar ook nog een florerende organisatie van kunt maken. Met examenproducten die voor onderwijsinstellingen in het hele land interessant blijken te zijn. Een voorbeeld dat de moeite van het navolgen waard is.”

Loopbaan met perspectief

“We zijn niet voor niets aan het onderzoeken of we door samenwerking de examinering ook in andere sectoren naar een hoger plan kunnen brengen. We hebben een examenraad ingesteld waar alle examencommissies van ons ROC in zitten. Onder leiding van Annet van Mazijk, themadirecteur Examinering, werken zij aan verdere professionalisering. Zodat we al onze 20.000 studenten als gekwalificeerde vakmensen los kunnen laten op de Twentse arbeidsmarkt, of door kunnen laten stromen naar het HBO. Met een diploma, dat door iedereen wordt ervaren als een waardepapier. Ja, dat geldt ook voor studenten die nog geen startkwalificatie hebben. Ook zij moeten met een diploma van ons hun toekomstperspectief kunnen verbeteren.”

Bestuurder als ambassadeur

“Een succesvolle organisatie als Prove2Move, die investeert in de toekomst, daar wil ik graag de ambassadeur van zijn. Tegelijk vind ik dat je daar zo kalm mogelijk mee om moet gaan. Ik zal als bestuurder niet gauw dingen gaan doen waar geen behoefte aan is. Goed opletten dat de mensen van Prove2Move in hun enthousiasme niet teveel hooi op hun vork of risico’s nemen, zo wil ik mijn rol als bestuurder van Prove2Move vervullen.”