Training voor beoordelaars

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen heeft Prove2Move de volgende voorzorgsmaatregel getroffen:

Alle trainingen tot 1 september zijn geannuleerd!
Dit betreft:
– de Training voor beoordelaars
– de Training beoordelend cgi
– de Modereersessie

De meest actuele informatie over nieuwe maatregelen of beschikbare trainingsdata plaatsen wij hier.
Check dus regelmatig deze website om goed geïnformeerd te zijn.

Wij hopen op uw begrip.

Rechtvaardig examineren begint met een goede examenopdracht waarvan de uitvoering wordt beoordeeld door een bekwame beoordelaar. Om die bekwaamheid te verwerven biedt Prove2Move u de Training voor beoordelaars. Inmiddels hebben daar meer dan 3000 praktijkbegeleiders aan deelgenomen.

Veranderingen in de Training voor beoordelaars

De afgelopen jaren zien we een constante groei van het aantal deelnemers aan de Training voor beoordelaars. Het aantal deelnemers dat zich laat certificeren blijft daarbij achter, zoals ook te zien is in onderstaande diagrammen. Dat hangt onder andere samen met het feit dat roc’s nu nog geen consequenties verbinden aan de vraag of de beoordelaar gecertificeerd is of niet. Dit is voor ons een van de aanleidingen geweest om te kijken hoe we de kwaliteit en de vormgeving van de training kunnen verbeteren. Met ingang van september 2018 ziet de Training voor beoordelaars er dan ook anders uit.


De Training voor beoordelaars NIEUWE STIJL ziet er zo uit

De Training voor beoordelaars omvat vanaf september niet alleen maar groepstraining, maar ook een online gedeelte met voorbereidende en verdiepende opdrachten. De deelnemer kan ervoor kiezen een certificaat te behalen (wat deelname aan de afsluitende modereersessie inhoudt) of genoegen te nemen met een bewijs van deelname (in dat geval wordt niet deelgenomen aan de afsluitende modereersessie).

Ons trainingsaanbod per september in het kort:
1. Training voor beoordelaars (gericht op praktijkexamens: online gedeelte + groepstraining)
a. Inclusief afsluitende modereersessie en certificering
b. Zonder afsluitende modereersessie: bewijs van deelname

2.Training beoordelend cgi (gericht op het criteriumgericht interview: online gedeelte + groepstraining)
a. Inclusief afsluitende modereersessie en certificering
b. Zonder afsluitende modereersessie: bewijs van deelname

3. Modereren
Als iemand al getraind is, maar tot nu toe nog geen afsluitende opdracht heeft uitgevoerd, kan aan alleen dit onderdeel worden deelgenomen om alsnog een certificaat te behalen.
Deze afsluitende groepsopdracht leidt tot een certificaat dat twee jaar geldig is. Daarna wordt de deelnemer opgeroepen opnieuw deel te nemen, zodat de geldigheid van het certificaat verlengd kan worden.

Aanmelding en vragen
Voor een toelichting op de inhoud en duur van de diverse trainingen of voor vragen rondom aanmelding en planning kun je contact opnemen met Marleen Jacobs, via mjacobs@prove2move.nl

Voor BPV-instellingen waar studenten van het Deltion College, Landstede en het ROC van Twente worden beoordeeld is de training gratis.