Theo Rietkerk

“Prove2Move was een cadeautje”

Theo Rietkerk trad in 2014 aan als medebestuurder van Landstede. Daarmee kreeg hij ook bestuurlijke medeverantwoordelijkheid voor Prove2Move. Hoe voelde dat? “Nou, zegt Theo, het was een cadeautje. Zo’n kleine organisatie die onder eindverantwoordelijkheid van Deltion, Landstede en het ROC van Twente zulke alom gerespecteerde examens maakt, dat geeft een goed gevoel. In de loop van de jaren zijn de eisen die aan de examinering worden gesteld alleen maar opgeschroefd. Dat Prove2Move erin slaagt daar al meer dan 15 jaar aan te voldoen, dat straalt kwaliteit uit.”

Innoveren

“De zorg voor optimalisering van de kwaliteit, de professionaliteit en de borging daarvan dat zijn de dingen waar ik als bestuurder bij betrokken wil zijn. Dat betekent enerzijds gepaste afstand houden van de inhoud en tegelijk stimuleren dat er kritisch wordt gekeken naar de producten. Dat laatste is iets waarmee Prove2Move zich onderscheidt. Er is voortdurende aandacht voor feedback van de gebruikers van de examens in het onderwijs en het werkveld. Ik zie dat Prove2Move daar open voor staat en dat zij die gebruikt om de examens continu te innoveren.”

Inkopen, tenzij…

“Er zijn steeds meer ROC’s die besluiten om examens in te kopen, tenzij… Zij hebben daar goede redenen voor. De nieuwe kwalificatiestructuur, de nieuwe beschrijving van de beroepen en de daaruit voortvloeiende aanpassing van het onderwijs en de examens. Bovendien moet je de menskracht hebben om zelf examens te maken. Landstede koopt examens in bij Prove2Move en andere leveranciers. Daarnaast worden in sommige landschappen nog zelf examens gemaakt. Als zij zelf tegen aanvaarbare kosten goede examens kunnen maken en ze kunnen de kwaliteit borgen, dan zijn onze landschappen daar vrij in. Maar dan wil ik wel overtuigd worden van de voordelen die dat met zich meebrengt in vergelijking met examens die ingekocht kunnen worden.”

Groeibriljant

“Als ik denk over de toekomst van Prove2Move zie ik groeimogelijkheden. Dat heeft niet alleen te maken met de nieuwe kwalificatiestructuur, die examenleveranciers nu uitdaagt. Mijn vertrouwen is ook gebaseerd op het feit dat ROC’s juist voor de examens van Prove2Move kiezen omdat het werkveld er zo goed mee kan werken. De verbinding tussen onderwijs en werkveld vind ik essentieel. Als het Prove2Move lukt om die verbinding te behouden, te versterken en te vertalen in steeds betere examens dan opent dat nieuwe mogelijkheden. Toch moeten we daar voorzichtig mee omgaan. Want groei klinkt aantrekkelijk, het brengt ook gevaren met zich mee. De vraag is of je kunt groeien en tegelijk de hoge kwaliteit van je producten borgen. Laat ik het zo zeggen: Prove2Move is een groeibriljant, die je zeker mag koesteren, maar die je als bestuurder ook verplicht bent goed te bewaken.”