Theo Geuijen

“Praktijkgericht examineren, daar ga ik voor”

Theo Geuijen is sinds 2006 directeur Onderwijs en Opvoeding bij Landstede in Zwolle. Daaronder vallen alle opleidingen met een pedagogisch karakter. In 2014 is hij toegetreden tot het bestuur van Prove2Move. “Maar, zegt Theo, ik maak al sinds 2004 deel uit van het Samenwerkingsverband van Deltion, Landstede en het ROC van Twente. Met mijn speciale belangstelling voor praktijkgerichte examinering ben ik dus al jaren betrokken bij Prove2Move.”

Lesgeven en groeien

“Ik ben een boerenzoon en ik studeerde in Wageningen af als veeteeltkundige. Om de tijd tussen afstuderen en militaire dienst te overbruggen kon ik tijdelijk aan de slag als docent aan de Middelbare landbouwschool in Raalte. Daar kreeg ik de smaak van het onderwijs te pakken. Ik vond het prachtig om te zien hoe je als docent kunt bijdragen aan de ontwikkeling van studenten. Toen was de keuze om in het onderwijs te blijven gauw gemaakt. Tja, zo gaan die dingen. Stap voor stap en met veel plezier groeide ik van het groene onderwijs naar mijn huidige functie.”

Onderwijs en ondernemen

“Het past ook goed bij mij om met onderwijs bezig te zijn en daarnaast een organisatie als Prove2Move mede aan te sturen. Het is toch prachtig om richting te geven aan een club die zulke hoogwaardige praktijkgerichte examenproducten maakt. En het zakelijke aspect dat daaraan zit spreekt mij ook aan. Zal wel iets te maken hebben met mijn achtergrond. Boeren zijn tenslotte ook ondernemers.”

Ontwikkelen en bewegen

“Wat mij vooral drijft in mijn werk is dat ik docenten en studenten kan begeleiden naar vakvolwassenheid. Ik geniet als ik zie dat een docent die fris maar onervaren binnenkomt na een paar jaar zijn vak met verve en succesvol uitvoert. Hetzelfde geldt als ik studenten zich zie ontwikkelen tot  bekwame vakmensen. Ook het in beweging brengen van mensen met nieuwe activiteiten geeft mij energie. Ik denk dat ik wat dit betreft bij Prove2Move op de juiste plek zit. Er staat daar nu zoveel te gebeuren aan vernieuwing. Denk maar aan de nieuwe kwalificatiedossiers, de innovatie van de examenproducten en alles wat daarmee samenhangt. Als dat gaat lukken, en dat moet, dan zit hier een heel tevreden Prove2Move bestuurder.”