Thea Koster

“Gun jezelf een pilot”

“Als bestuurder van Prove2Move wil ik wel een lans breken voor deKennistoetsenbank,” zegt Thea Koster, lid van het College van Bestuur bij het Deltion College. “Het heeft jaren geduurd voordat het in het Mbo min of meer normaal werd om examens in te kopen, tenzij er dwingende redenen waren om ze zelf te blijven maken. De vraag is of we ook zoveel tijd hebben voordat we het werken met ingekochte, digitale kennistoetsen normaal gaan vinden.”

Vernieuwing

“Kijk naar onze studenten. Volgens mij verwachten zij dat we meegaan in een veranderende wereld. Dat het onderwijs persoonlijker wordt. Dat er minder gewerkt zal worden met standaard lespakketten. Steeds vaker zullen zij hun eigen leerpad en lespakket willen en kunnen samenstellen. In die trend passen deze kennistoetsen. Studenten die er mee werken voelen zich uitgedaagd en zij krijgen onmiddellijk feedback. Precies zoals zij dat in hun digitale leefwereld gewend zijn. Bovendien ontlast het de docenten aanzienlijk. Ze hoeven geen energie en tijd meer te steken in zelf kennistoetsen maken en ze zijn verlost van het nakijken. In mijn optiek is dat op zich al een heel vernieuwend.”

Pilot

“Maar ik snap best dat die vernieuwing niet automatisch omarmd wordt en tijd vergt. Docenten ervaren hoge werkdruk en zij zitten in een strak rooster. Volgens mij moeten wij hen de gelegenheid bieden om zelf de voordelen te ontdekken van het werken met digitale kennistoetsen. En bij voordelen denk ik ook aan meer gepersonaliseerd lesgeven en leren. Met de inzet van deze kennistoetsen zien docenten snel wat de individuele student al onder de knie heeft en wat er nog geleerd moet worden. Zij kunnen daar in hun lessen op inspelen. Dus zeg ik tegen docenten en tegen Colleges van Bestuur van ROC’s, die nog niet gekozen hebben voor samenwerking met deKennistoetsenbank: maak er een pilotproject van.”

Bewijs

“De verbetering van de kwaliteit van examinering is een speerpunt in mijn takenpakket. Dus past het bij mij dat ik mede de koers mag bepalen van de ontwikkeling van Prove2Move. Een bescheiden organisatie, die laat zien wat je kunt bereiken wanneer drie ROC’s samenwerken aan kwaliteitsverbetering. De examenproducten van Prove2Move bewijzen het. Ik ben ervan overtuigd dat Prove2Move dat bewijs opnieuw levert met de ontwikkeling van kennistoetsen, waarmee het onderwijs daadwerkelijk vernieuwd kan worden.”