Ronaut den Hollander: "Eén examen voor heel Zeeland, da's een goede zaak"

Ronaut is gepokt en gemazeld in welzijn en onderwijs. Voor hij bij het ROC aan de slag ging werkte hij onder andere in de psychiatrie en als hoofd verpleegkunde in de ouderenzorg. “Ik combineer mijn werk als teamleider al jaren met wekelijks een paar uur voor de klas. Zo houd ik voeling met de studenten, hun ouders en het werkveld. Ik vind dat directe contact belangrijk en het helpt als je verbeteringen voor elkaar wilt krijgen.”

Ronaut is teamleider bij het college Welzijn van Scalda in Goes en Terneuzen. Hij houdt zich met name bezig met volwassenenonderwijs. Scalda ontstond ruim drie jaar geleden uit een fusie tussen ROC Zeeland en ROC Westerschelde. “Samen zijn we nu één ROC voor heel Zeeland,” zegt hij.

Serieuze optie

“Net als nu kregen we rond 2002 te maken met een nieuw kwalificatiedossier. Daarmee werd het inkopen van examens een serieuze optie. We wisten uit ervaring hoeveel ontwikkelcapaciteit het zelf maken van examens vergt. En die hadden we niet. We vonden een gelijkgestemde partner in Prove2Move, dat toen nog RBA-4 heette. We begrepen elkaar. Bovendien zagen we dat in de examens rekening werd gehouden met de regionale situatie. Mooi, want de regionale verschillen tussen Twente en Zeeland zijn niet groot. Kortom, in 2003 tekenden wij voor het eerst een contract voor de levering van de complete examenpakketten voor Zorg en Welzijn.”

Concretere examens

“Wij hebben altijd ons eigen onderwijs vorm gegeven en dat blijven we doen. Onze studenten bieden we flexibele leerroutes in het dagonderwijs èn het volwassenenonderwijs. Het is dus wel fijn als je invloed kunt uitoefenen op de examens. Dat doen we via de klankbordgroepen en persoonlijk contact. Met die feedback doet Prove2Move ook echt iets. Zo heb ik hun examens in de loop van de jaren steeds concreter en beter afgestemd op het vak zien worden.”

Gefundeerde keuze

“Met de komst van de kwalificatiedossiers 2016 namen onze hoofdontwikkelaars Welzijn de relevante examenleveranciers onder de loep. Vervolgens adviseerden zij om voor Zorg en Welzijn te kiezen voor de examens van Prove2Move. Ook het Hoornbeeck College deed dat. Daardoor hebben we in heel Zeeland één examenproduct voor Welzijn. Een goede ontwikkeling, niet alleen voor ons en onze studenten, ook voor het werkveld.”

Geborgd beoordelingsproces

“Goede examens vragen ook om een goed beoordelingsproces in de praktijk. Daarom hebben we met de BPV-instellingen afspraken gemaakt. Alle medewerkers die onze studenten begeleiden en beoordelen worden getraind en elke drie jaar bijgeschoold. Daarnaast laten we 15% van alle beoordelingen checken. Zo proberen we de kwaliteit van het beoordelingsproces te borgen. Je wilt toch dat de studenten goed voorbereid en eerlijk beoordeeld de wereld ingaan. Als ons dat lukt, en dat is vaak, is de diploma-uitreiking een feestje voor mij. Want dan weet ik het weer: ik heb een prachtige baan.”