Regelmatig online toetsen blijkt effectief

De belangstelling voor leren met de kennistoetsen van deKennistoetsenbank groeit. Dat hoeft niemand te verbazen. Uit ervaring van de roc’s die ermee werken, weten we al dat studenten deze manier van leren aantrekkelijk vinden. Ze zien snel of ze een vraag goed of fout hebben beantwoord. Ook docenten zijn enthousiast. Verlost van het nakijkwerk, krijgen zij tijd voor verbetering van het onderwijs en voor de individuele student. Maar wat zegt de literatuur?

Feedback

Onderzoekers hebben gekeken naar wat er in wetenschappelijke literatuur te vinden is over de effectiviteit en aantrekkelijkheid van blended learning. Hun bevindingen hebben ze vergeleken met traditioneel onderwijs. Zij vonden een positief antwoord op de vraag ‘Wat maakt blended learning effectiever?’ Deze manier van leren met online kennistoetsen, zelftesten of quizzen is effectief dankzij de feedback die de studenten direct krijgen. Deze feedback wijst hen de weg naar meer informatie en laat de student zien wat hij of zij nog moet leren. Vaak overschatten studenten hoe goed zij presteren. Dankzij de feedback kunnen zij beter beoordelen aan welke aspecten zij extra aandacht moeten geven en hoe zij het studeren, dat daaruit voortvloeit, het beste kunnen verdelen.

Docenten

De feedback die docenten krijgen blijkt ook waardevol. Deze geeft hun inzicht in de onderdelen van de leerstof die studenten moeilijk onder de knie krijgen. Docenten kunnen daar hun lessen op aanpassen en zo de effectiviteit van hun onderwijs verder verbeteren.

Effectiviteit

Het literatuuronderzoek laat zien dat blended learning gemiddeld iets effectiever is dan traditioneel onderwijs. De effectiviteit neemt toe naarmate studenten regelmatiger met online toetsen, zelftesten of quizzen aan de gang kunnen. Wat betreft de aantrekkelijkheid van beide onderwijsvormen zijn nauwelijks verschillen gevonden.

Kortom

Blended learning heeft mogelijk drie positieve effecten: studenten oefenen het ophalen van informatie en die onthouden ze beter. Daarnaast spreiden de studenten hun leerwerk beter. Dankzij de feedback krijgen studenten inzicht in eigen kennis en krijgen zij grip op hun leerproces. Docenten zien wat hun studenten wel en nog niet hebben geleerd en zij kunnen hun onderwijs daarop aanpassen.

Bron: managementcareer.nl ‘blended learning effectiever met regelmatig online toetsen’

Terug naar overzicht