Prove2Move kiest certificerende autoriteit

Met Jane Groenendijk, de manager van Prove2Move, praten we over de lopende certificering. “Van onze afnemers”, zegt zij, “krijgen we de vraag of we al een keuze hebben gemaakt uit de vijf instanties die de examenleveranciers mogen certificeren. Met ingang van augustus 2018 moeten alle examenleveranciers namelijk gecertificeerd zijn. Als onderwijsinstellingen dan examens willen inkopen, mag dat alleen bij gecertificeerde leveranciers. De afspraken daarover, die gericht zijn op de door de minister gewenste verbetering van de examenkwaliteit, zijn vastgelegd in de Examenagenda 2014-2020 van de MBO Raad.”

Hobéon
Jane: “We hebben besloten met Hobéon als certificerende autoriteit in zee te gaan. Hobéon heeft ervaring in het hbo als ’t gaat om zorg en welzijn. Bovendien past de aanpak van Hobéon, die gekenmerkt wordt door samenspraak met de examenleverancier, goed bij Prove2Move. De certificering heeft betrekking op de exameninstrumenten, de processen die de leverancier volgt bij het werken aan de examens en wijze waarop de examenleverancier is georganiseerd.”

Keuzes
Jane: “Wie examens maakt, moet keuzes maken. Nu hebben onze toetsontwikkelaars bij vrijwel elke keuze, die zij in overleg met de projectleiders hebben gemaakt, ook bijgehouden waar die keuze op gebaseerd is. Daar kijken we nu nog eens naar, want we willen dat uit kunnen leggen als erom gevraagd wordt. We zijn van plan om, als de certificering eenmaal is afgerond, die verantwoordingsdocumenten in de afgeschermde omgeving van onze website te zetten, zodat de gebruikers van onze examens ze kunnen inzien.

Verandering
We vroegen Jane wat er met de certificering verandert voor de onderwijsinstellingen. “Niks,” legt zij uit, “helemaal niks.” Alleen weten zij straks dat het vertrouwen, dat zij toch al hadden in hun examenleverancier, voortaan bevestigd wordt met een certificaat.”

Meer informatie vindt u op www.valideringexamensmbo.nl

Terug naar overzicht