Privacy verklaring

Doeleinden verwerking

Prove2Move verwerkt uw persoonsgegevens met als doel:

U te informeren over activiteiten die bij Prove2Move plaats vinden.

Wettelijke grondslag verwerking

Prove2Move verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Meer informatie over de voornoemde door Prove2Move getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met Prove2Move. Zie verderop in dit privacystatement voor de relevante contactgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Prove2Move worden bewaard voor een duur van een onbepaalde tijd. U kunt aangeven wanneer u wilt dat de persoonsgegevens verwijderd moeten worden.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Prove2Move te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Prove2Move verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Prove2Move doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email  indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door [specificeer hoe]. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Coöperatie RBA-4 Examenbank Gezondheidszorg

Jane Groenendijk, Manager

Gieterij 200 7553 VZ Hengelo
info@prove2move.nl
074-8525429

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Prove2Move, neem dan contact op met Jane Groenendijk, Manager Prove2Move via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Cookiestatement