Ontwikkelingen rond de trainingen van Prove2Move

Over de Training voor beoordelaars en de Train-de-trainerbijeenkomsten spreken we met Carmen Rikkink, die daar verantwoordelijk voor is.

Hoe is het met de belangstelling voor de trainingen?

“Ik zie daar een constante groei, ondanks dat we de Training voor beoordelaars exclusief aanbieden aan onze leden-roc’s. Maar de groei is het sterkst bij de Train-de-trainerbijeenkomsten, waar al onze klanten gebruik van kunnen maken. In het hele vorige schooljaar gaven we 14 trainingen en sinds september 2017 staat de teller in november al op 11.”

Wat gebeurt er in de Train-de-trainerbijeenkomsten?

“In die bijeenkomsten train ik de docenten en die brengen het geleerde vervolgens over op hun collega’s en de mensen in de BPV-instellingen. Dat stimuleert het nadenken over waar men mee bezig is als ’t gaat om beoordelen. Hoe houd je begeleiding van de student gescheiden van de beoordeling? Hoe kun je de kwaliteit van de beoordeling borgen? Dat soort vragen. Voor een aantal klanten is dit een heel nieuwe aanpak, waar zij gretig op ingaan. Het is duidelijk dat ze daar meer over willen weten. Daarbij komen allerlei andere vragen op. Niet alleen over onze examens, maar ook over het proces van onderwijs en examinering. Een nieuw examen inkopen is makkelijk. Maar dan begint het pas voor de school.”

Realiseert men zich dat het beoordelingsproces verbeterd kan worden?

“Die tendens zit er wel in. Dat blijkt onder andere uit de vraag van de onderwijsteams van onze leden-roc’s om in de Training voor beoordelaars aandacht te besteden aan de criteriumgerichte interviews. Dat is een heel gestructureerde methode die nogal wat vraagt van de interviewer. Zo’n interview is namelijk heel iets anders dan een overhoring. Als het goed loopt is het criteriumgerichte interview een uitnodiging aan de student om te onderbouwen waarom hij of zij iets heeft gedaan of gezegd.”

Hoe staat het met het plan om de training te digitaliseren?

“Dat zijn we aan het onderzoeken. De BPV-instellingen hebben vaak het probleem dat zij hun mensen niet kunnen missen op de werkvloer. En wij hebben moeite om aan de groeiende vraag naar trainingen te voldoen. Wij denken er nu over het basisdeel van de Training voor beoordelaars in de vorm van e-learning aan te bieden. Voor het verdiepingsdeel komen we dan bij elkaar. Blended leren, dus. Zodra ons onderzoek is afgerond is het aan het bestuur van Prove2Move om daar groen licht op te geven.”

Terug naar overzicht