"Misverstand ROC Midden Nederland opgelost?"

Hoe het precies kwam, is niet meer te achterhalen. Feit is dat er bij ROC Midden Nederland de gedachte leefde dat deKennistoetsenbank te gebruiken zou kunnen zijn voor theorie-examens. ‘Dat bleek een misverstand’, vertelt Ilse Hoffman, sinds september 2017 onderwijsontwikkelaar en docent. Tijdens haar eerste kennismaking werd duidelijk dat het bij de digitale kennistoetsen van deKennistoetsenbank gaat om diagnostisch toetsen en dit ontwikkelingsgericht inzetten. ‘Dus terug naar het management om dat uit te leggen en om te vragen of we een pilot mochten opzetten. Dan zouden we kunnen zien of de toetsen een interessant leermiddel kunnen zijn. Daarbij speelde een rol dat onze docenten niet helemaal tevreden zijn over de toetsvragen waar zij nu mee moeten werken. Deze scheren vaak net langs de essentie van wat we onze studenten willen leren. De docenten waren dus op zoek naar rijker materiaal.’

Aan de slag
‘Ik kreeg toestemming voor een pilot en er volgden nog twee bijeenkomsten met deKennistoetsenbank. De docenten waren meteen positief, zo van ‘wauw, een feedbackknop en ook nog een verklarend verhaal erbij’. Het werd duidelijk dat die toetsen passen bij wat onze studenten moeten leren en ze bieden mogelijkheden om veel te oefenen. Bovendien willen we gelijke tred kunnen houden met de ontwikkeling van de individuele student. Het materiaal van deKennistoetsenbank leent zich daarvoor. En de studenten vinden het leuk ermee te werken.’

‘Wij werken met leerlijnen waaraan cursussen gekoppeld zijn. Daar willen we de kennistoetsen zo invlechten dat het past bij onze manier van werken met onze studenten. Dan benut je de mogelijkheden van deKennistoetsenbank ten volle.’

Met 50 studenten
‘Inmiddels draaien we met twee groepen van in totaal zo’n vijftig studenten een pilot onder begeleiding van twee pedagogiekdocenten om te zien of we de kennistoetsen kunnen inzetten bij pedagogiek en ontwikkelingspsychologie. Daarnaast hebben we een proef gedaan bij de lessen voor het keuzedeel Werken met baby’s.’

En dan?
‘De vraag of we deKennistoetsenbank na de pilot op de boekenlijst zetten, komt binnenkort op de agenda. Voor de invoering van een nieuw leermiddel is nu eenmaal draagvlak nodig onder docenten, studenten en het management. Natuurlijk hoop ik dat het resultaat van de pilot daar een positieve bijdrage aan levert. Of we er ook een goed theorie-examen mee kunnen maken, dat is de volgende vraag.’

Terug naar overzicht