Jane Groenendijk: 'Stimuleren onze kennistoetsen het leren?'

In het kader van haar masterstudie Toetsdeskundige voerde Jane, manager van Prove2Move en onder andere verantwoordelijk voor deKennistoetsenbank, een onderzoek uit onder 107 studenten en 25 docenten van de opleidingen Maatschappelijke Zorg, Verzorgende-IG en Mbo-Verpleegkundige bij Deltion College en het ROC van Twente. In augustus rondde Jane deze studie af. Wij spraken met haar over de resultaten.

Meer inzicht in het gebruik
“Voor mij was het een kans om meer inzicht te krijgen in het gebruik van deKennistoetsenbank. Wat gebeurt er als studenten met onze formatieve toetsvragen aan het werk gaan? Hoe gebruiken docenten deKennistoetsenbank en hoe kunnen de toetsontwikkelaars daarop inspelen?
Het onderzoek raakt aan veel meer dan ik in deze Nieuwsflits kan vertellen. Mijn belangstelling ging onder meer uit naar wat studenten doen als ze na het beantwoorden van een toetsvraag een kennisflits te zien krijgen. Zo’n kennisflits legt uit waarom een vraag goed of fout is beantwoord en wat het juiste antwoord is. Daarnaast verwijst de kennisflits naar bronnen, zoals boeken en websites, waar meer informatie over het onderwerp te vinden is. Wanneer toetsen worden ingezet om het leren te stimuleren is de kennisflits essentieel. Feedback speelt een cruciale rol bij het formatief toetsen. Het geeft studenten informatie over hun leerproces. Maar studenten moeten de kennisflits dan natuurlijk wel lezen. Dus was mijn vraag: doen ze dat wel?”

Blij verrast
“Je zult begrijpen dat ik blij verrast was toen uit het onderzoek naar voren kwam dat 77% van de studenten de kennisflits leest. 75% geeft aan meer te leren van toetsvragen met een kennisflits dan van toetsvragen zonder kennisflits. 49% wordt door de kennisflits gemotiveerd om op zoek te gaan naar meer informatie. 94% van de studenten vindt dat de kennisflits voldoende inzicht geeft in wat ze al weten over de vraag en het antwoord. En wellicht nog belangrijker: 89% van de studenten geeft aan dat de kennisflits hun voldoende inzicht geeft in wat zij nog kunnen verbeteren.
Deze uitkomsten bevestigen dat we er bij het ontwikkelen van deKennistoetsenbank terecht van uit zijn gegaan dat studenten meer leren en dat zij door de kennisflits geprikkeld worden om op zoek te gaan naar meer informatie. Een en ander wordt nog eens ondersteund door de bevraagde docenten. 92% vindt dat studenten meer leren van toetsvragen met een kennisflits en 64% constateert dat studenten na het maken van de toets en het lezen van de kennisflits goed weten wat ze nog moeten leren.”

Verschil tussen BOL’ers en BBL’ers
“Van docenten horen we regelmatig dat BBL-studenten meer gebruikmaken van de kennisflitsen dan BOL-studenten. Het onderzoek laat echter zien dat er geen significant verschil is tussen BOL- en BBL-studenten als het gaat om de vraag of zij of de feedback uit de kennisflits gebruiken. 77% van de studenten leest de kennisflits als ze een fout antwoord hebben gegeven. 16% leest de kennisflits altijd, dus ook bij een goed antwoord, en 5% doet dat nooit”.

Rol van de docent
“In het onderzoek heb ik ook gekeken naar de rol van de docent. Ik heb onderzocht of docenten de toetsresultaten bespreken met de studenten. Op dat punt komt er een opvallend verschil uit het onderzoek. Docenten laten in meerderheid weten dat ze dit inderdaad doen en dat ze daarbij soms ook de kennisflitsen gebruiken, terwijl de meerderheid van de studenten dat niet herkent. Aangezien bij de inzet van kennisvragen uit deKennistoetsenbank het nakijken vervalt, komt er tijd beschikbaar voor een nabespreking, individueel of met de hele groep. Nu hopen we dus maar dat deze tijd daar ook voor wordt gebruikt. De kennisflits kan daarbij een belangrijke rol spelen.”

Conclusies en aanbevelingen
“Het is goed om te weten dat een ruime meerderheid van de studenten de kennisflits gebruikt, daaruit zou geconcludeerd kunnen worden dat de inzet van kennistoetsen het leren van de student stimuleert. Ook docenten zijn over het algemeen positief over de inhoud van de kennisflitsen. We zullen het benutten van de mogelijkheden van de kennisflits als waardevolle feedback nog beter onder de aandacht brengen van de docenten. Onze toetsontwikkelaars gaan aan de slag met de verdere verbetering van de inhoudelijke kwaliteit van de kennisflitsen. Het onderzoek geeft daar duidelijke aanwijzingen voor.

Een beetje trots
Jane mag zich sinds augustus Master of Education/Toetsdeskundige noemen. En er ligt een onderzoeksrapport “Effectieve feedback tijdens formatief digitaal toetsen” met heldere aanbevelingen. Iets waar ze best trots op mag zijn. Zelf zegt ze daarover “Belangrijker vind ik dat ik met dit onderzoek het fundament onder deKennistoetsenbank heb versterkt. De kracht van de deKennistoetsenbank, die voor ons al lang duidelijk was, wordt nu met onderzoek ondersteund. Dat komt goed uit want de belangstelling voor het werken met deKennistoetsenbank groeit.”

Er is meer
“Er is veel meer te vertellen over het onderzoek. Bent u daarin geïnteresseerd dan kom ik met plezier naar uw onderwijsinstelling om een en ander uit de doeken te doen.”

Terug naar overzicht