Jane Groenendijk: "op 1 september zijn onze examens aangepast"

Laat ik iedereen geruststellen, zegt Jane, inhoudelijk verandert er niets aan de examenopdrachten en het beoordelingsformulier. Maar ja, als examens drie jaar in gebruik zijn bij zoveel instellingen, dan krijg je natuurlijk af en toe feedback. En dat is goed. Als een bepaalde opmerking door meer scholen wordt gemaakt dan is dat voor ons reden om dat serieus te behandelen. Bijvoorbeeld als we horen dat een bepaald beoordelingscriterium helderder verwoord kan worden. Dan kijken we wat we daaraan kunnen doen. Natuurlijk is er ook nog zoiets als voortschrijdend inzicht. Soms zien we achteraf dat er bepaalde details in onze examens voor verbetering vatbaar zijn. Ook dat hebben we aangepakt.

Criteriumgerichte interviews
Ik geef een voorbeeld. Er zijn onderwijsinstellingen die bij de cgi’s een verzamelblad maken waarop je precies kunt zien welke bewijsstukken bij welk criterium horen. Best handig vonden wij. Dus voegen we vanaf 1 september een door ons gemaakt verzamelblad toe aan de map.

Signaleren of doen?
Hetzelfde geldt voor de suggesties die Carmen Rikkink aangereikt krijgt tijdens haar Train-de-trainerstrainingen. Daar zitten er een paar bij waarvan wij vinden dat we er echt iets mee moeten.
Uit die trainingen komt bijvoorbeeld naar voren dat het bij sommige beoordelingscriteria niet duidelijk is of studenten iets moeten signaleren of dat zij iets moeten doen. Daar waar de student iets moet doen gaan we dat duidelijk aangeven.

Minder handtekeningen
Veel van onze klanten worden er ‘helemaal simpel’ van dat zij zoveel handtekeningen moeten zetten op het beoordelingsformulier en op de bewijzen van bekwaamheid in het mapje met examenopdrachten. Dat is nog een erfenis uit de tijd van de Invoering Herziene Kwalificatiestructuur (IHKS). Na enig puzzelen gaan we al die documenten nu zo samenvoegen dat een minimum aantal handtekeningen volstaat. Uiteraard blijven de bewijzen van bekwaamheid voor de student gehandhaafd.

Dubbelkwalificatie in één map
Bij de dubbelkwalificatie Verzorgende-IG/Maatschappelijke zorg leveren we nu nog twee profielafonhankelijke mappen. Een voor de VVT en eentje voor de gehandicaptenzorg. Dat was niet praktisch, want bij sommige onderwijsinstellingen zitten de studenten eerst samen in één groep en kiezen zij pas later welke kant zij opgaan. Vanaf 1 september komt er één profielonafhankelijke map voor beide profielen en branches.

Goed luisteren
We hebben sinds invoering van de ‘nieuwe’ examens goed geluisterd naar onze klanten. Maar daar laten we het niet bij. Vanaf het nieuwe schooljaar gaan we een aantal diepte-interviews met onze klanten houden. Gesprekken waaraan naast docenten ook studenten kunnen deelnemen. Elke school die dat wil, kan een afspraak maken voor zo’n diepte-interview via gbaas@prove2move.nl.

Wie wil weten hoe de examenmappen eruit zien die vanaf 1 september besteld worden klikt hier. De Powerpointpresentatie die dan tevoorschijn komt, toont bij elke verandering hoe het is en hoe het wordt.

Kortom, het gaat bij de nieuwe mappen niet om ingrijpende veranderingen. Het is eerder een stroomlijning die het werken ermee vergemakkelijkt.

Terug naar overzicht