Jane Groenendijk: "Even terugblikken en vooruitkijken"

2018 was een hectisch jaar met veel meer vernieuwingen dan we hadden voorzien, zegt Jane Groenendijk, de manager van Prove2Move.

Neem deKennistoetsenbank
De kennistoetsen voor Verzorgende IG, Pedagogisch Werk en Maatschappelijke Zorg worden inmiddels door tal van opleidingen gebruikt. De belangstelling bij roc’s is groot en groeit. Docenten die de unieke kwaliteit van de toetsen en het gebruiksgemak zelf hebben ervaren zijn meteen enthousiast. Logisch, want dan zien ze dat deze landelijk gevalideerde vragen kwalitatief verschillen van zelfgemaakte vragen. Ook het feit dat zij verlost zijn van het nakijkwerk spreekt docenten aan.
Daarom gaan we scholen die ermee aan de slag willen, in staat stellen gratis een pilot te draaien. Wij zorgen voor de instructie en maken ze vertrouwd met de digitale ins & outs. Op 21 maart organiseren we een bijeenkomst waar roc’s kunnen zien wat de invoering van deKennistoetsenbank voor hun opleiding kan betekenen. En we gaan onderzoeken of we onze examens kunnen aanbieden met een daarbij passende set vragen.

Neem de Training voor beoordelaars
We hebben de training omgebouwd naar een training die deels online moet worden gevolgd. Een innovatie die positief wordt ontvangen. Daarnaast hebben we een manier van certificeren ontwikkeld, die beter aansluit op de ‘nieuwe’ examenopdrachten. Het effect is een forse groei van het aantal deelnemers dat kiest voor certificering. Bij de onderwijsinstellingen die examenproducten van Prove2Move afnemen, groeit de belangstelling voor train-de-trainertrainingen sterk. Soms in combinatie met ons digitaal trainingvolgsysteem. Daarmee kunnen scholen op overtuigende wijze laten zien hoe zij de kwaliteit van het beoordelingsproces borgen.

Neem de examens
In 2018 hebben we nieuwe examens gemaakt voor Instructeur mbo en Doktersassistent. Daarnaast hebben onze toetsontwikkelaars hun handen vol gehad aan de stroom van examens voor de keuzedelen. Dat werk loopt in 2019 door. Nieuwe examens voor Tandartsassistent, Apothekersassistent en een cross-overexamen Vitaliteitsbegeleider staan voor dit jaar op de rol. Om te voorkomen dat onze afnemers overvraagd worden voeren we eventueel noodzakelijke aanpassingen van examens in het voorjaar door. Deze bieden we aan vanaf het schooljaar 2019-2020. In gesprekken met onze klanten blijkt dat zij moeite hebben met de enorme hoeveelheid handtekeningen die ze moeten zetten. Daar gaan we dit jaar verandering in brengen.

Neem het certificeringsproces
2018 was het jaar waarin alle examenleveranciers gecertificeerd werden. Een intensief proces, waarin niet alleen onze examens zijn beoordeeld, ook de organisatie is onder de loep genomen. Dat dwong ons nog eens kritisch te kijken naar ons werk en de werkprocessen op een voor iedereen duidelijke wijze vast te leggen.
Bij Prove2Move nemen we de beroepspraktijk als uitgangspunt. De vraag hoe doet het werk zich voor? staat centraal. Vervolgens kijken we vanuit het kwalificatiedossier welke werkprocessen passen bij de uit te voeren werkzaamheden. Een visie waar de certificerende instantie wel even aan moest wennen.

Ik zei het al, het was een hectisch jaar, maar het heeft onze klanten en onszelf ook wat opgeleverd.

Terug naar overzicht