Hoe maak je ook voor de keuzedelen kwalitatief hoogwaardige examens?

Hoe maak je ook voor de keuzedelen kwalitatief hoogwaardige examens?

Daarover praten we met Alice van Ingen en Coby Willems, de projectleiders die wekelijks in Raalte met zeventien toetsontwikkelaars werken aan de examens van Prove2Move.

Alice neemt het voortouw: Ik geniet van het maken van examens als ik zie met hoeveel betrokkenheid en plezier de toetsontwikkelaars aan het werk zijn. Dan denk ik: wat is het fijn dat examens maken voor de beroepspraktijk en examineren zo leuk kan zijn.

Wat gebeurt daar in Raalte eigenlijk?
Alice: We ontwikkelen examens voor de beroepspraktijk Entree, Dienstverlening, Verzorgende IG, Mbo-Verpleegkundige, Maatschappelijke zorg, Sociaal werk en Pedagogisch Werk.

Wat doet een projectleider dan precies?
Coby: Die bewaakt de afspraken die we binnen Prove2Move hebben gemaakt over examineren en realiseert zich welke consequenties dat heeft voor de examens. Ik moet altijd kunnen uitleggen waarom een examen gemaakt is zoals het gemaakt is.

Alice: Een projectleider houdt grip op het ontwikkelingsproces en stelt vragen.

Coby: Waar staan we in het ontwikkelproces? Komt de essentie van het examen goed tot z’n recht? Houden we voldoende rekening met examinering in de praktijk? Examens maken is een continu proces van ontwikkelen, feedback verzamelen en aanpassen. We betrekken daar docenten, studenten en het werkveld bij.

Die examens zijn ook een keer klaar, toch?
Alice: Examens zijn nooit klaar. Ze volgen de ontwikkelingen in de praktijk en die veranderen constant. Maar nu zijn we druk met de keuzedelen. Dat is net even ander werk dan het maken van de reguliere examens. Keuzedelen kunnen passen bij meerdere kwalificatiedossiers.

Coby: Een aantal keuzedelen is bijvoorbeeld gekoppeld aan Maatschappelijke zorg, Mbo-Verpleegkundige en Pedagogisch Werk. Wij zorgen er dan voor dat er uit al die disciplines een ontwikkelaar bij betrokken is.

Alice: Bij voorkeur toetsontwikkelaars die zeggen ‘daar heb ik iets mee’.

Coby: Vervolgens zorgen wij ervoor dat zij via vaste stappen werken aan een kwalitatief hoogwaardig examen voor elk keuzedeel. Als dat alle stadia heeft doorlopen koppelen we daar een handleiding aan en is ons werk gedaan.

En dan?
Coby: Dan gaan we op bezoek bij de teams die met onze examens werken, om te praten over de implementatie in het onderwijs. We maken ze vertrouwd met de nieuwe criteria die we hanteren en met de specifieke eisen die de lintexamens stellen.

Alice: Soms is deze manier van examineren volkomen nieuw voor zo’n team. Vaak kan ik ze dan blij maken met mijn ervaring als docent. Natuurlijk krijg ik ook kritische vragen. Dan is het goed dat ik daarop in kan gaan vanuit onze visie op examineren. Dat schept helderheid. Voor mij zijn die implementatiebijeenkomsten een fantastisch sluitstuk van ons werk als projectleider.

Terug naar overzicht