ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland

ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland kiezen bewust voor examens Zorg & Welzijn

“Ga op zoek naar de best passende examens voor Zorg & welzijn. Koop ze in, tenzij jullie zelf betere examens kunnen maken. Dat was de boodschap van ons bestuur. Maar laten we wel zijn, voor zelf maken, daar is geen tijd meer voor”, zeggen Jacqueline Karsten en Hans Voerman van het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland. Jacqueline is programmamanager Domein Zorg en Welzijn, Hans is beleidsmedewerker en onderwijskundig adviseur. Bij hun keuze zijn ze opgewekt en nuchter te werk gegaan.

Een inhoudelijke keuze

Jacqueline: “Het Domein Zorg & welzijn heeft eerst een visie geformuleerd en vastgesteld waar de nieuwe examens aan moeten voldoen. Duidelijk was dat we geen all-inclusive pakket wilden, omdat we het belangrijk vinden dat we ons eigen onderwijs kunnen ontwikkelen. Vervolgens zijn we met Prove2Move en Edu Actief in gesprek gegaan. Belangrijk in het keuzeproces was onder meer de ervaring van het ROC van Flevoland. Flevoland werkt al met de examens van Prove2Move. En de instellingen, waar Flevoland mee samenwerkt, kunnen met die proeves goed uit de voeten. Bovendien bouwt een van de Flevoland-docenten als toetsontwikkelaar mee aan de examens op basis van het nieuwe kwalificatiedossier. Uiteindelijk hebben we om inhoudelijke redenen voor Prove2Move gekozen. Het materiaal dat we gezien hebben sluit goed aan op onze visie op onderwijs en examinering.”

Er is wat te winnen

Hans: “We zullen nog best wat gesprekken moeten voeren voordat alle instellingen overtuigd zijn van de juistheid van onze keuze. Dat moet lukken. Het gaat tenslotte om duizenden studenten van scholen in Almere, Amstelveen, Amsterdam Noord en West, Hilversum en Lelystad. Gelukkig beseffen veel instellingen dat uniformering noodzakelijk is om al die studenten dezelfde kansen te geven met een faire en vakkundige beoordeling. We zijn het er allemaal over eens dat de studenten aan het einde van hun opleiding moeten kunnen laten zien dat zij bekwame beginnende beroepsbeoefenaren zijn. Daar heb je kwalitatief hoogwaardige examens voor nodig, Maar dat zegt weinig over de kwaliteit van de beoordeling. Omdat we zelf geen examens meer hoeven te maken kunnen we nu onze energie steken in de training van de beoordelaars en de verbetering van het beoordelingsproces. Daar is nog heel wat te winnen.”

Een zegen voor het werkveld

Jacqueline: “Bij onze keuze speelden ook externe overwegingen mee. We hebben namelijk in het verleden met ROC TOP, het Regiocollege en de instellingen afgesproken dat we met dezelfde examens willen werken. Daarom ontwikkelden we die proeven gezamenlijk. ROC TOP en het Regiocollege hadden echter geen opdracht van hun bestuurders om in te kopen. Dus was het zaak om bij het kiezen van de nieuwe proeven op één lijn te komen. En dat is gelukt! In de toekomst zullen de ROC’s en de instellingen in een groot deel van Noord-Holland met dezelfde proeves werken. Waar hun stagiaires ook vandaan komen. Dat is een zegen voor het werkveld.”