Examenopdrachten voor de keuzedelen komen er aan

Alice van Ingen

Coby Willems

Wanneer krijgen we ze te zien? Wanneer zijn ze klaar? Veel ROC’s hebben dringende vragen over de examenopdrachten voor de keuzedelen. Reden voor ons om in gesprek te gaan met Alice van Ingen en Coby Willems, de projectleiders van de toetsontwikkelaars.

Waar staan we met de ontwikkeling?
“In september zijn we begonnen met de ontwikkeling van examens voor twintig keuzedelen. Op dit moment, begin december, zijn deze examens in verschillende stadia van ontwikkeling. Sommige zijn praktisch klaar, zoals die voor Pedagogisch werk ‘BSO van 8 tot 12 jaar’, voor Dienstverlening ‘schoonmaken’ en ‘Doorstroom naar Zorg en Welzijn niveau 3.’

Andere examens zijn klaar voor het klankborden met docenten en deskundigen uit het werkveld. Laat er geen misverstand over ontstaan, aan alle examenopdrachten voor de keuzedelen moet nog worden gewerkt.”

Oké, maar wanneer zijn ze klaar?
“Vanaf januari 2017 zullen de eerste examenopdrachten voor de keuzedelen beschikbaar zijn. Zodra duidelijk is wanneer de examens zover zijn dat de onderwijsinstellingen ermee aan de slag kunnen maken we dat op de Prove2Move website inzichtelijk. Maar echt klaar zullen we er nooit mee zijn, want er komen steeds nieuwe keuzedelen bij. En we zullen nog lang bezig zijn met het ontwikkelen van de ideale vorm. Want de keuzedelen zijn heel verschillend beschreven. Het ene keuzedeel staat vol met kennis en vaardigheden, terwijl het andere keuzedeel de inhoud in kerntaken en werkprocessen beschrijft. Dat dwingt ons tot het maken van keuzes. Het ontwikkelen van examenopdrachten is nu dus nog echt pionieren.

Dat geldt trouwens ook voor de onderwijsinstellingen. Die moeten ook nog uitvinden hoe zij hun onderwijs voor de keuzedelen inrichten. Bovendien zijn de beroepen continu aan verandering onderhevig. Dat maakt het werk van de ROC’s en van ons wel extra spannend. Wat niet wegneemt dat de keuzedelen een prima instrument zijn om op die veranderingen in te spelen.”

Werken jullie ook samen met de klant?
“Ook bij de keuzedelen werken we nauw samen met klanten en instellingen. Een ROC had bijvoorbeeld dringend behoefte aan info over het examen voor het keuzedeel ‘Expressief talent’, waar wij nog volop mee bezig zijn. In overleg met hen hebben we ze als klankbord meegenomen in het ontwikkelingsproces. Dat werkt prima. Wij krijgen input die ons verder helpt en het ROC krijgt invloed op het uiteindelijke examen. Het effect daarvan zie je terug in de de kwaliteit van onze examenopdrachten. In maart zijn er weer gebruikersbijeenkomsten gepland en uiteraard komen de keuzedelen dan aan de orde.”