Dit zijn wij

Prove2Move ontwikkelt en levert kwalitatief hoogwaardige examenproducten voor Zorg-, Welzijn-, Sociaal werk-, Dienstverlening- en Entree-opleidingen.

De basis voor Prove2Move werd gelegd rond de eeuwwisseling, toen het Deltion College, Landstede en het ROC van Twente besloten samen examens te ontwikkelen. Deze drie ROC’s vormen nu het bestuur van Prove2Move.

Examenproducten met onderscheidende kracht

De examenproducten van Prove2Move onderscheiden zich op vijf wezenlijke punten.

1 Aandacht voor product èn ontwikkelproces

Prove2Move gaat ervan uit dat een goed examenproduct ontstaat bij de gratie van een ontwikkelproces ingericht als leerproces, zodat werken en leren op natuurlijke wijze samenvloeien.

2 Intensieve samenwerking met het werkveld

Bij de vormgeving van de examinering is de beroepspraktijk, waarvoor de student wordt opgeleid, leidend. Daarom geeft Prove2Move het werkveld alle ruimte bij de ontwikkeling van de examenproducten en werkt Prove2Move intensief samen met ervaren beroepsbeoefenaren. Hun bijdragen zorgen ervoor dat de actualiteit op de werkvloer in de examenproducten weerspiegeld wordt. Daarnaast speelt het werkveld een rol van betekenis in klankbordbijeenkomsten en vaststellingscommissies. Deze werkwijze borgt een representatieve beoordeling voor de beroepsuitoefening en maakt dat examenopdrachten zoveel mogelijk in de praktijk beoordeeld kunnen worden.

3 Voldoen aan wettelijke verplichtingen

De examenproducten van Prove2Move voldoen uiteraard aan de wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en het toezichtkader van de Inspectie. Inmiddels onderzoekt de Inspectie de examenproducten niet langer bij de examenleverancier. Zij beoordeelt de examens tijdens het integraal onderzoek bij de onderwijsinstellingen. De examenopdrachten, die Prove2Move vanaf het schooljaar 2016 levert, zijn dus nog niet beoordeeld door de Inspectie. Prove2Move heeft echter wel een jaarlijks overleg met haar contactinspecteur.

4 100% dekking van het kwalificatiedossier

Alle examenopdrachten van Prove2Move, die behoren bij een profiel of een brancheverbijzondering, dekken de opleiding voor de volle 100%. Het kwalificatiedossier bevat een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen. Voor de beroepsgerichte examinering levert Prove2Move altijd een totaalpakket.

5 Uitsluitend kwalificerende examenopdrachten

Prove2Move ontwikkelt uitsluitend kwalificerende examenopdrachten. Daarbij is het goed om te weten dat alle examenproducten, die Prove2Move sinds haar oprichting leverde, door de Inspectie als  ‘voldoende’ zijn beoordeeld.

Kennismaken met de organisatie

Prove2Move wordt gemanaged door Jane Groenendijk. Dat doet zij in nauwe samenwerking met Carmen RikkinkGera Baas, Marleen Jacobs en Brunel Kuilder. Klik op hun namen als je wilt welke rol zij spelen binnen Prove2Move.

Kennismaken met de projectleiders

Onze examenproducten worden ontwikkeld onder begeleiding van Alice van Ingen en Coby Willems.Klik op hun namen voor meer info over beide projectleiders.

Kennismaken met het bestuur

Klik hier voor een kort filmpje. Daarin stellen de bestuursleden zich voor. En ze geven een indruk van de veranderingen die afkomen op de gebruikers en de makers van de examenproducten van Prove2Move.

Wil je meer weten over de bestuursleden? Klik op Margo KoopmanTheo Geuijen of Gusta van der Zanden voor een nadere kennismaking.

De leden-ROC’s over Prove2Move

De bestuurders van het Deltion College, Landstede en het ROC van Twente kijken met enige afstand naar het werk van ‘hun’ Prove2Move. Dat levert enkele verrassende uitspraken op.
Klik maar op Trudy VosThea Koster of op Theo Rietkerk.