Disclaimer

Door de website te gebruiken, stemt u in met onderstaande disclaimer. Deze disclaimer zal af en toe wijzigen, omdat bijvoorbeeld onze website of de wetgeving wordt aangepast. De inhoud van onze disclaimer mogen wij altijd zonder waarschuwing vooraf wijzigen. De verstrekte informatie op deze website is informatief bedoeld. Aan deze informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Prove2Move besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle informatie op deze site. Fouten in de verwerking van gegevens kunnen niet altijd voorkomen worden. Het is daarom mogelijk dat de informatie die is gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Prove2Move is niet aansprakelijk voor schade als gevolg hiervan.

Daarnaast spant Prove2Move zich in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de diensten die worden aangeboden. Ondanks de inspanningen die Prove2Move verricht, kan een foutloze werking van deze website niet worden gegarandeerd. Een storing aan de website is bijvoorbeeld mogelijk. Prove2Move kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van storingen of als gevolg van een andere oorzaak waardoor de website niet foutloos werkt.

Copyright

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prove2Move is het niet toegestaan om informatie, illustraties, foto’s of andere berichtgeving op deze website op enigerlei wijze te verspreiden. Documenten die beschikbaar zijn gesteld om te downloaden, zoals prijslijsten en brochures, mogen worden gedownload, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

Met betrekking tot de informatie van de kennistoetsenbank en andere methoden, die alleen toegankelijk zijn voor gebruikers van de desbetreffende methoden van Prove2Move, worden gebruikers ten aanzien van onder andere verspreiding van informatie doorverwezen naar de desbetreffende gebruikersvoorwaarden.

Externe links

Deze website bevat o.a. hyperlinks naar externe sites waarvan de inhoud buiten de verantwoordelijkheid van Prove2Move ligt. Deze links zijn opgenomen ter (extra) informatie van de bezoekers van deze site en werden te goeder trouw geselecteerd.

Dit statement is op 8 februari 2018 voor het laatst aangepast.