Carmen Rikkink: Kwaliteit van de beoordeling borgen? Met dit pakket kan het!

We praten met Carmen, die de leiding heeft over de Training voor beoordelaars, over het trainingvolgsysteem (TVS) gecombineerd met de online leeromgeving van Prove2Move. Vanaf september kunnen onderwijsinstellingen een licentie nemen op dit pakket.

Waarom zouden onderwijsinstellingen zo’n licentie nemen?
Bijvoorbeeld omdat ze daarmee een controleerbaar antwoord kunnen geven op de vraag van de Inspectie: Wat doe je als opleidingsinstituut om de kwaliteit van de beoordeling te borgen? En vooral hoe borg je als school de beoordeling, die voor een belangrijk deel bij de BPV-instellingen plaatsvindt? Met het trainingsvolgsysteem laat de school zien dat zij zorgt voor een correcte en systematisch doorgevoerde wijze van beoordelen.

Het TVS is dus een registratie-, plannings- en beheersysteem?
Ja, het systeem laat zien op welke datum, op welke locatie en bij welke trainer de Training voor beoordelaars gevolgd kan worden. De kandidaten maken daar een keuze uit en melden zich aan. Daarmee krijgen zij toegang tot de online leeromgeving, de theoretische voorbereiding op de training. Het tweede deel bestaat uit de groepstraining en deel drie is de modereersessie.

En dan?
Na afsluiting van de training krijgt de deelnemer een certificaat dat 5 jaar geldig is. Ook dat wordt door het systeem vastgelegd. Het systeem volgt de gecertificeerde deelnemer en stuurt een herinnering als het tijd is voor een herhalingssessie “modereren”. Zo voorkomen de deelnemers dat de geldigheid van hun certificaat verloopt.

Wat is ook alweer een modereersessie?
In zo’n modereersessie kijken we gezamenlijk naar een examenopdracht. Wat vind je daar nu van? Wat maakt het werken ermee makkelijk, of juist ingewikkeld? Wat wil ik als beoordelaar zien, lezen en horen bij dit criterium? Wanneer is het goed genoeg voor bijvoorbeeld de score 2? Wat we willen bereiken is dat de deelnemers, met de kennis over beoordelen die ze hebben opgedaan, samen afstemming zoeken en vinden.

Wat krijgen de licentiehouders tot hun beschikking?
Zij krijgen een pakket dat bestaat uit het trainingvolgsysteem, de online leeromgeving, de trainingsmaterialen en het onderhoud. Het systeem geeft inzicht en overzicht. Zo kan de onderwijsinstelling met een druk op de knop zien welke beoordelaars alleen geschoold en welke gecertificeerd zijn.

Wat maakt dit systeem bijzonder?
Het is breed inzetbaar, doordat de training veel informatie geeft over beoordelen in het algemeen. Daarnaast wordt er ingezoomd op de examens van Prove2Move.

Wat zijn jouw ervaringen met het trainingvolgsysteem?
Wij werken er sinds januari mee en het blijkt een enorme verbetering te zijn vergeleken met de oude situatie. De database met deelnemersgegevens waar we eerder mee werkten is helemaal geschoond en geactualiseerd. Op basis van de feedback die we krijgen van de deelnemers en onze pilotpartner zijn we nu bezig de gebruikersvriendelijkheid van de online leeromgeving te optimaliseren. Dus krijgen onderwijsinstellingen, die in september een licentie nemen, een betrouwbaar systeem waarmee het prettig werken is.

Terug naar overzicht