Alice van Ingen

Alice begon haar werk voor Prove2Move in 2001 als toetsontwikkelaar. Vier jaar later werd ze projectleider Onderwijsassistent. “Dat is”, zegt zij, “wel een heel verschil met mijn huidige werk van projectleider Welzijn.

Met de herziening van onze examenproducten en de groei van ons klantenbestand is het werk bij Prove2Move geprofessionaliseerd en geüniformeerd, in het besef dat de ontwikkeling van examens voor de beroepspraktijk een vak apart is. Ik ben verantwoordelijk voor de examens Maatschappelijke Zorg, Sociaal en Pedagogisch Werk. Samen met Coby Willems ben ik projectleider. We werken aan alle examenproducten voor de beroepspraktijk, van Entree, Dienstverlening, Verzorgende IG, Mbo-Verpleegkundige, Maatschappelijke Zorg, Sociaal Werk tot en met Pedagogisch Werk. Als projectleiders zijn we uitwisselbaar. En dat is goed, want ook de toetsontwikkelaars zijn niet alleen maar bezig op hun specifieke vakgebied.

Op dit moment zijn wij druk met de keuzedelen. Die hebben vaak betrekking op verschillende kwalificatiedossiers. Dat vraagt een dossieroverstijgende aanpak. Dus stellen we voor elk keuzedeel een groepje samen van ontwikkelaars die de benodigde expertise bij elkaar brengen. Mijn werk als projectleider bestaat primair uit voortdurende afstemming en terugkoppeling van info uit het onderwijs en de praktijk. Daarnaast geef ik sturing aan het werk van de ontwikkelaars, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Bovendien zijn Coby en ik actief in de implementatiebijeenkomsten bij onze klanten en in het werkveld. Juist die afwisseling tussen het werken met de examenontwikkelaars enerzijds en met de teams van de afnemers van onze examens anderzijds maken het werk uitdagend.”