Maak kennis met Jorien ter Steege, de nieuwe projectleider bij Prove2Move

Sinds september begeleidt Jorien de toetsontwikkelaars van Prove2Move. We vroegen haar hoe ze naar haar nieuwe functie is toegegroeid.

“Toen die vacature voorbijkwam heb ik nog wel even getwijfeld. Ik vond mezelf meer toetsontwikkelaar dan projectleider. Geen wonder, ik heb dat werk vele jaren met plezier gedaan. Maar allengs besefte ik dat het maar het beste een toetsontwikkelaar kan zijn die dit oppakt. Twee ervaren projectleiders hadden afscheid genomen. Daarmee vloeide er zoveel kennis en ervaring weg, dat het mij zinvol leek als een ervaren toetsontwikkelaar de nieuwe projectleider zou worden.”

Het moet ook een keer klaar zijn
“Als projectleider moet je je altijd afvragen of we wel duidelijk genoeg zijn en of we niet te veel in een bepaalde richting denken. Ik ben nu eenmaal een beetje perfectionistisch en dat is goed voor een projectleider. Maar het is ook een valkuil, want elke keer als je nog eens naar zo’n opdracht kijkt, zie je dat het op details beter kan. Maar ja, tijd is ook een factor. Het moet ook een keer klaar zijn.”

Wat wordt er anders?
“Met de komst van Alike Schipper, Tijn van den Hazel en mij als projectleiders is er een nieuwe situatie ontstaan. Wij kunnen met een frisse blik naar de resultaten van ons werk kijken. Wij mogen vragen stellen: Waarom doen we ons werk op de manier waarop we het doen? Kan het ook anders? Beter? Efficiënter?”

Hoe is het om een ervaren projectleider op te volgen?
“Van mijn voorganger, Coby Willems, heb ik geleerd dat je moet beschikken over een grote hoeveelheid kennis en ervaring. Anders kun je de keuzes die jij maakt en de keuzes van Prove2Move niet verantwoorden en uitleggen. Je moet duidelijk kunnen maken welke verantwoordelijkheid Prove2Move heeft en welke taak bij het onderwijs ligt. Die uitgangspunten gebruik ik ook als projectleider. Toch heb ik ook zo mijn eigen verwachtingen. Bijvoorbeeld van de diepte-interviews die we met de gebruikers van onze examens gaan houden. Daar komen mogelijk suggesties uit die het maken van examens gaan beïnvloeden.”

Staan er nog nieuwe examens op stapel?
“Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding van het examen voor het cross-overdossier Beautyprofessional, verschillende keuzedelen en het nieuwe dossier Sociaal Werk.”

Een lange historie met Prove2Move en het onderwijs
Ik ben een oudgediende bij Prove2Move. Ik werkte al als trainer voor Prove2Move toen we nog RBA4 heetten. In die periode werkte ik als docent bij Entree en bij Helpende Zorg en Welzijn. Ik had een collega die wilde stoppen met zijn werk als toetsontwikkelaar. Hij vond dat echt iets voor mij. Dat klopte. Ik ben nogal gefascineerd door taal en er kwamen nieuwe dossiers aan. Daar heb ik me met plezier op gestort. Ik vond en vind het nog steeds mooi om te bouwen aan examens waarvan ik kan zien wat studenten en docenten ermee doen.”

Inspiratie, hoop en energie
“Ik ben nu naast projectleider bij Prove2Move docent bij het team Dienstverlening van het Deltion College. Een gelukkige combinatie. Bij Prove2Move werk ik met taakvolwassen mensen. Dat is heel anders dan met studenten. Op heel verschillende manieren dagen beide mij uit. Hoewel… soms verlang ik weleens naar wat meer routine in mijn werk. Maar als ik dat uitspreek, schieten de mensen om me heen in de lach. Kennelijk zoek ik in de praktijk altijd weer naar iets nieuws. Dingen die inspiratie, hoop en energie geven. Werk waarin ik mijn creativiteit kwijt kan.”

Terug naar overzicht