Coby Willems: "Ik kijk met plezier terug op zes mooie jaren"

Na ruim zes jaar verruilt Coby haar werk als projectleider bij Prove2Move voor de functie van adviseur bij het College voor Mens & Maatschappij van ROC van Twente. Een goed moment om samen met haar terug te kijken.

Aan de slag
“Ik kwam binnen in de periode die voorafging aan het uitkomen van de nieuwe kwalificatiedossiers. Voor Prove2Move was dat reden om de organisatie eens flink op te schudden. Er moest niet alleen een nieuwe projectleider komen, ook de bestaande projectleiders moesten solliciteren naar hun functies. Daarnaast was er behoefte aan een nieuw team van toetsontwikkelaars. Als vers aangestelde projectleider mocht ik meteen in gesprek met de kandidaten voor die functie.”

Het was zoeken
“Van die tijd herinner ik me vooral de zoektocht naar een nieuwe, meer professionele manier van examens maken. Oké, we hadden een nieuw toetsontwikkelteam, maar ook veel vragen: Waar gaat dit naartoe? Hoe pakken we het aan? Wat wordt er van mij verwacht? Soms was ’t lastig al dat pionieren, maar ik heb daar wel veel van geleerd. Puur door het maar te gaan doen en dan kijken of dat een manier was om de kwaliteit van de examens te verbeteren.”

Kritisch over kwaliteit
“Als het om kwaliteit gaat, ben ik nogal kritisch. Ik vond bijvoorbeeld dat de oude, competentiegerichte examens te veel beoordelingscritera bevatten en dat de beoordelaars er te veel invulwerk mee hadden.Wat heeft dat nu voor functie, vroeg ik me af. Samen met Jane Groenendijk ben ik vervolgens de beoordelingscriteria gaan herschrijven bij een examen waar ik eerder ervaring mee had opgedaan. Terwijl we daarmee bezig waren, zagen we dat dit niet alleen een prima manier was om de kwaliteit te verbeteren, het bevorderde ook de teamvorming.”

Visie, daar gaat ’t om
“Projectleider bij Prove2Move is een baan waar je in moet groeien. Het heeft wel even geduurd voordat ik de toetsontwikkelaars goed kon begeleiden, helpen en aansturen. Het gevoel van ja, nu heb ik het onder de knie kwam pas toen we naar de gebruikers toegingen om met ze te praten over onze visie op de examens. Bij Prove2Move zijn we ervan overtuigd dat je examineert op de manier waarop situaties in de praktijk voorkomen. Dat maakt de implementatiebijeenkomsten ook zo belangrijk. Als de gebruikers zich die visie eigen hebben gemaakt kijken ze opeens met andere ogen naar de examens. Daardoor wordt het makkelijker om ermee te werken en zien zij minder beren op de weg.”

Wat ik wel en niet zal missen
“Het contact met de klanten ga ik vast missen. Kijk, ik kom voor een implementatiebijeenkomst binnen op zo’n school en daar zit een groep docenten, die ik maar moet zien te boeien. Dat is altijd even spannend. Maar meestal voel ik na een paar minuten al dat ik hun aandacht heb. Er zijn altijd wel deelnemers die achteraf hun waardering laten blijken. Dat is fijn. Maar ik ben toch blij dat het vele reizen, dat daaraan vastzat, afgelopen is.”

Het is klaar
“Zes jaar lang ging ik met plezier aan het werk, omdat het enorm gevarieerd is en je steeds moet aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen. Weet je wat ook leuk is? Als je langs het Centraal Station in Amsterdam loopt en daar stromen studenten uit met een examenmap van Prove2Move onder hun arm. Dan besef je hoe groot de impact is van je werk.
Waar het de komende jaren met het maken van examens naartoe gaat, daar had ik nog wel even bij willen zijn. Maar ja, dan zeg ik tegen mezelf: het is nu gewoon klaar.”

Terug naar overzicht