Nieuwe examens Doktersassistent staan in de steigers

“Wij zijn tevreden als er een examenset Doktersassistent ligt die voldoet aan alle voorwaarden, zoals die ook gelden voor de andere examens van Prove2Move. En waarmee studenten, docenten en het werkveld goed uit de voeten kunnen.” We praten met Judith Bouwmeester en Sandra Pluimers. Onder begeleiding van Prove2Move-projectleider Coby Willems zijn zij als toetsontwikkelaars aan het werk. Judith is seniordocent aan het Deltion College. Sandra werkt als docent en ontwikkelaar bij ROC TOP.

Silvana de Ruiter van ROC van Amsterdam is ook betrokken bij de ontwikkeling van dit examen, maar zij kon niet aan dit gesprek deelnemen.

Coby: “Sandra en Silvana hebben specifieke expertise als het gaat om het werk van de doktersassistent. Judith werkt onder meer bij de opleiding Tandartsassistent en kijkt naar ons werk vanuit een breder perspectief. Vandaar dat we voor hen kozen in plaats van het vaste team van Prove2Move-toetsontwikkelaars.”

Waar komt de vraag naar deze examens vandaan?

Coby: “Het Deltion College, het Hoornbeeck College, ROC TOP en de ROC’s van Amsterdam en Flevoland willen deze examenset zo spoedig mogelijk in gebruik nemen. Daarom moeten we het tegen de kerst klaar hebben voor de gebruikelijke feedback- en klankbordrondes. Daarna kan elk roc natuurlijk voor dit examen kiezen.

Zodra deze examenset klaar is gaan we aan de slag met de examens voor Tandarts- en Apothekersassistent. Uiteindelijk moet er een complete examenset voor alle opleidingen binnen Assisterenden Gezondheidszorg beschikbaar komen.”

Hoe gaan jullie te werk?

Judith: “Ons uitgangspunt is de situatie op de werkvloer. Daarbij helpt het dat we met één been in de praktijk staan. Sandra werkt bijvoorbeeld als triagist bij een huisartsenpost en Silvana heeft ervaring met het werk van doktersassistent op verschillende ziekenhuispoli’s. Dat geeft ons een brede kijk op het vak.

Telkens als we een examenopdracht klaar hebben checken we deze aan de hand van het kwalificatiedossier en vragen we onze collega’s op school om feedback.”

Sandra: “Bij elke opdracht vragen we ons af of we voldoende duidelijk maken wat er van de student wordt verwacht. Om er zeker van te zijn dat de opdrachten in de praktijk uitvoerbaar zijn gaan we te rade bij de praktijkbegeleiders en waar nodig zorgen we voor betrouwbare simulaties.”

Coby: “Bij het maken van dit examen ben ik veel directer betrokken dan gebruikelijk. Ik moet ervoor zorgen dat het examen Doktersassistent net zo wordt ingericht als de andere Prove2Move-examens. Dus consistent, leesbaar en begrijpelijk.”

Judith: “Weet je wat dit werk voor mij zo aantrekkelijk maakt? Het feit dat we bezig zijn een kwalitatief hoogwaardig examen te maken, dat straks landelijk ingezet kan worden. Hoeveel docenten doen ons dat na?”

 

Terug naar overzicht